٪15 تخفیف

پرستار بیهوشی جلد سوم

دسته بندی:

کتاب پرستار بیهوشی جلد سوم 

شامل مباحث بیهوشی و بیماری های همراه

رفرنس اصلی پرستاران و کارشناسان بیهوشی در سراسر جهان

ترجمه/تالیف: دکتر پریسا مرادی مجد و همکاران

مشخصات ظاهری کتاب: وزیری/شومیز

سال چاپ: 1401

  • پشتیبانی مشاوران در ایام هفته
  • تعویض و مرجوع کالاهای معیوب
  • اصالت کالاها
  • تضمین بهترین قیمت بازار

398,600 تومان

کتاب پرستار بیهوشی جلد سوم بیهوشی و بیماری های همراه

کتاب پرستار بیهوشی 2018 جلد سوم بیهوشی و بیماری‌های همراه توسط دکتر پریسا مرادی مجد و همکاران ترجمه‌ی کامل و بدون کم و کاست ششمین تألیف Nurse Anesthesia و آخرین ویرایش کتاب ناگل هاوت و الیسا است که در سال 2018 منتشر شد.

این کتاب رفرنس اصلی پرستاران و کارشناسان بیهوشی در سراسر جهان بوده و منبع اعلام شده توسط کمیته برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دروس مقطع کارشناسی هوشبری و همچنین کارشناسی ارشد آموزش هوشبری می‌باشد. اﯾﻦ ﺟﻠﺪ از ﮐﺘـﺎب ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺮﺟﻤـﻪی 14 ﻓﺼـﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اداره‌ی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آﻧـﺎﺗﻮﻣﯽ، ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی و ﭘﺎﺗﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﻠبی ﻋﺮوﻗﯽ، ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﮐﻠﯿﻮی، ﻋﻀـﻼﻧﯽ اﺳـﮑﻠﺘﯽ، ﻣﻐـﺰ و اﻋﺼـﺎب و اﻧﺪوﮐﺮﯾﻦ؛ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در ﻋﻤﻞﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠـﺐ و ﻋـﺮوق ﻗﻔﺴﻪی ﺳﯿﻨﻪ، اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﯽ و ﮐﺒﺪی؛ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در ﺟﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯽ و روﺑﺎﺗﯿﮏ؛ اداره‌ی ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺬاری اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ‌ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﻠﺒﯽ؛ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژی و اداره‌ی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻮﺷﺒﺮی ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﺮﺟﻤﻪ‌ی ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﻬﻮمی و ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻮﺷﺒﺮی و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﻫﻮﺷﺒﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ؛ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮔﺮدد.

خرید کتاب پرستار بیهوشی جلد 3

مشخصات ظاهری و فیزیکی که برای خرید کتاب پرستار بیهوشی جلد سوم بیهوشی و بیماری های همراه نیاز دارید، شامل اطلاعات نویسنده، ناشر، نوع جلد، تعداد صفحات و قیمت کتاب در این قسمت ارائه شده است.

نویسنده/مترجم:

  • دکتر پریسا مرادی مجد
  • مریم میلانی فرد
  • دکتر زهرا عباسی
  • فرزانه میرزایی
  • مجتبی باشلقی فومنی
  • آناهیتا زارعی

ناشر: جامعه نگر

سال انتشار: 1401
زبان کتاب: فارسی
جلد کتاب: شومیز
قطع کتاب: وزیری
رنگ صفحات: سیاه سفید
تعداد صفحات: 768 صفحه
شابک: 9786223060878

موضوع

بیهوشی

ناشر

جامعه نگر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرستار بیهوشی جلد سوم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
پرستار بیهوشی جلد سوم
پرستار بیهوشی جلد سوم

398,600 تومان