پرستار بیهوشی جلد سوم

دسته‌بندی:

کتاب پرستار بیهوشی جلد سوم 

شامل مباحث بیهوشی و بیماری های همراه

رفرنس اصلی پرستاران و کارشناسان بیهوشی در سراسر جهان

ترجمه/تالیف: دکتر پریسا مرادی مجد و همکاران

مشخصات ظاهری کتاب: وزیری/شومیز

سال چاپ: 1401

  • پشتیبانی مشاوران در ایام هفته
  • تعویض و مرجوع کالاهای معیوب
  • اصالت کالاها
  • تضمین بهترین قیمت بازار

کتاب پرستار بیهوشی جلد سوم بیهوشی و بیماری های همراه

کتاب پرستار بیهوشی 2018 جلد سوم بیهوشی و بیماری‌های همراه توسط دکتر پریسا مرادی مجد و همکاران ترجمه‌ی کامل و بدون کم و کاست ششمین تألیف Nurse Anesthesia و آخرین ویرایش کتاب ناگل هاوت و الیسا است که در سال 2018 منتشر شد.

این کتاب رفرنس اصلی پرستاران و کارشناسان بیهوشی در سراسر جهان بوده و منبع اعلام شده توسط کمیته برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دروس مقطع کارشناسی هوشبری و همچنین کارشناسی ارشد آموزش هوشبری می‌باشد. اﯾﻦ ﺟﻠﺪ از ﮐﺘـﺎب ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺮﺟﻤـﻪی 14 ﻓﺼـﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اداره‌ی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آﻧـﺎﺗﻮﻣﯽ، ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی و ﭘﺎﺗﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﻠبی ﻋﺮوﻗﯽ، ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﮐﻠﯿﻮی، ﻋﻀـﻼﻧﯽ اﺳـﮑﻠﺘﯽ، ﻣﻐـﺰ و اﻋﺼـﺎب و اﻧﺪوﮐﺮﯾﻦ؛ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در ﻋﻤﻞﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠـﺐ و ﻋـﺮوق ﻗﻔﺴﻪی ﺳﯿﻨﻪ، اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﯽ و ﮐﺒﺪی؛ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در ﺟﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯽ و روﺑﺎﺗﯿﮏ؛ اداره‌ی ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺬاری اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ‌ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﻠﺒﯽ؛ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژی و اداره‌ی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻮﺷﺒﺮی ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﺮﺟﻤﻪ‌ی ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﻬﻮمی و ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻮﺷﺒﺮی و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﻫﻮﺷﺒﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ؛ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮔﺮدد.

خرید کتاب پرستار بیهوشی جلد 3

مشخصات ظاهری و فیزیکی که برای خرید کتاب پرستار بیهوشی جلد سوم بیهوشی و بیماری های همراه نیاز دارید، شامل اطلاعات نویسنده، ناشر، نوع جلد، تعداد صفحات و قیمت کتاب در این قسمت ارائه شده است.

نویسنده/مترجم:

  • دکتر پریسا مرادی مجد
  • مریم میلانی فرد
  • دکتر زهرا عباسی
  • فرزانه میرزایی
  • مجتبی باشلقی فومنی
  • آناهیتا زارعی

ناشر: جامعه نگر

سال انتشار: 1401
زبان کتاب: فارسی
جلد کتاب: شومیز
قطع کتاب: وزیری
رنگ صفحات: سیاه سفید
تعداد صفحات: 768 صفحه
شابک: 9786223060878

موضوع

بیهوشی

ناشر

جامعه نگر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرستار بیهوشی جلد سوم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت