504 واژه ضروری دکتر کیمیا DRS

کتاب DRS مرور جامع 504 واژه ضروری دکتر کیمیا

برای اولین بار توضیحات تشریحی و یادافزای تمامی 1829 کلمه مهم کتاب

به همراه 125 واژه دشوار ضروری آخر کتاب و ترجمه کامل 1512 جمله‌ی کاربردی کتاب

تجزیه‌ی تک تک کلمات از نظر ترمینولوژی و ارائه توضیحات ریشه شناختی

نویسنده/مترجم: دکتر پیمان میکائیلی (کیمیا)

مشخصات ظاهری: وزیری، شومیز

سال چاپ: 1401

  • پشتیبانی مشاوران در ایام هفته
  • تعویض و مرجوع کالاهای معیوب
  • اصالت کالاها
  • تضمین بهترین قیمت بازار

کتاب 504 واژه دکتر کیمیا DRS

کتاب DRS مرور جامع 504 واژه ضروری دکتر پیمان کیمیا وﯾﮋه‌ی آزﻣﻮنﻫﺎی MSRT, MHLE, EPT, UTEPT, Tolimo, IELTS, TOEFL و ﺳﺆاﻻت زﺑﺎن ﮐﻠﯿﻪی آزﻣﻮنﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮر ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﮐﺘﺎب 504 واژهی ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺿﺮوری اﻣﺮوز ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﻨﮑﻮر‌های ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا، ﯾﮏ «ﺑﺎﯾﺪ» و «اﻟﺰام» اﺳﺖ، وﻟﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﻫﺮ درس، ﺑﺨﺶ، و ﺣﺘﯽ زﯾﺮ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ از ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﮑﺘﻪ ای ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد «ﺟﺎﻟﺐ»، از ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮐﺎﺳﺘﻪ و وی را ﺑـﺮای اداﻣﻪی راه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﮔﺮداﻧﺪ. ﻟﺬا ﻣﺆﻟﻒ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺟﻤﻼت ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت درﺧـﻮر و ﻻزم، در ﯾﮏ ﮐﻼم آن را ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ «ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه» ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ زﺑﺎن آﻣﻮز ﮔﺮاﻣﯽ، ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺧﺴﺘﮕﯽ روزاﻧﻪ، ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب، در رﺧﺖﺧﻮاب رﻏﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮی از آن را ﺧﻮاﻧـﺪه و ﺑـﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاب روﯾﺪ!

خرید کتاب 504 واژه ضروری دکتر کیمیا

موضوع: زبان عمومی و تخصصی
نویسنده/مترجم: دکتر پیمان میکائیلی (کیمیا)
ناشر: جامعه نگر
سال چاپ: 1401
زبان کتاب: فارسی
جلد کتاب: شومیز
قطع کتاب: وزیری
رنگ صفحات: سیاه و سفید
تعداد صفحات: 595 صفحه
شابک: 9786223060168
ناشر

جامعه نگر

موضوع

زبان انگلیسی

جامعه نگر

فهرست مطالب

فهرست

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “504 واژه ضروری دکتر کیمیا DRS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت